Kreativ Sektor blir samordnare för Team Sweden KKN

teamswedenkkn

ASFB fått i uppdrag av regeringen att bli samordningsansvarig för Team Sweden Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) som en del av det näringspolitiska samarbete Kreativ Sektor. Syftet med Team Sweden är att tillsammans jobba för att höja kunskapen om de kreativa näringarnas förutsättningar och villkor som näringar, främja svensk export i utlandet och samordna exportstödet till de enskilda företagen. Den 13 september samlades regeringsföreträdare, myndigheter, bolag och organisationer från de kreativa näringarna för ett första möte under paraplyet Team Sweden KKN. Ett trettiotal representanter närvarade och fick berätta om sina utmaningar inom området för internationalisering.