Förstudie: Produktionsfond

Produktionsfond thumb
 
ASFB har genom stöd från Tillväxtverket genomfört en förstudie som tittar på förutsättningarna för en produktionsfond för modevarumärken i Sverige. Den svenska modebranschen är en tillväxtbransch och har tillsammans med övriga kreativa näringar identifierats som särskilt intressant av regeringen för att vara med och bidra till målet om fördubblad export på fem år. Studier har dock visat att ett av de största hindren för ökad export för modeföretag är svårigheter att finansiera ökade produktion trots befintliga order på ny marknad.

 

Förstudie för produktionsfond