Rapport: Internationell tillväxt

TIllväxt rapport bildASFB och Textilhögskolan i Borås har tillsammans genomfört en studie för att undersöka drivkraften och förmågan hos svenska små och medelstora modeföretag att växa internationellt. Fallstudier har genomförts av 12 medlemsföretag som idag finns på flera marknader för att utröna framgångsrika strategier likväl som att identifiera utmaningar och hinder längs vägen. Projektet finansierades av Vinnova inom ramen för Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar.

 

Rapport: Internationell tillväxt i svenska modeföretag