Rapport: Kreativ Sektor

Kreativ sektor rapport thump

I samband med lanseringen av Kreativ Sektor släpptes rapporten Innehållsinnovation och internationell tillväxt i kreativa näringar. Rapporten innehåller en färdplan med flera konkreta näringspolitiska förslag för att stödja de kreativa näringarna. Genom att betona innehållsinnovation som en viktig förutsättning för fortsatt tillväxt- och exportpotential för Sverige vill Kreativ Sektor inleda en fördjupad dialog med offentlig sektor samt också svara på det intresse som visats.

 

Rapport: Innehållsinnovation och internationell tillväxt i kreativa näringar