Showcase Sweden

Showcase sweden project

Showcase Sweden är en digital plattform med kreativa projekt och företag från Sverige. Där kan man hitta spel, mode, musik, film, tv och reklam skapad i Sverige av världsledande kreatörer.  Plattformen fungerar som ett kreativt skyltfönster och är ett viktigt verktyg för offentlig sektor att sprida en gemensam bild av svensk kreativitet utomlands, och därmed bygga Sverigebilden. Showcase Sweden är kurerat av Kreativ Sektor med stöd från Utrikesdepartementet.

 

Besök showcase.swedishaffair.net eller ladda ner appen på iOS och Android.