Swedish Fashion Ethical Charter

Det finns idag ett stort behov för gemensamma riktlinjer inom social hållbarhet i modebranschen – både för oss som arbetar i modebranschen och för de konsumenter som nås av modebranschens budskap och kroppsideal. Omvärlden har länge efterfrågat en förändring. Statistiken visar att de senaste 10 åren har snittvikten för en modell minskat med 10 kg. Flera länder har nyligen lagstiftat om BMI gränser för modeller. Vi tror dock att den största effekten för att åstadkomma större mångfald och bättre hälsa kommer från branschen själv och inte från lagstiftning. Därför startade Swedish Fashion Council tillsammans med Association of Swedish Fashion Brand arbetet med att ta fram en gemensam övergripande policy – ”The Swedish Fashion Ethical Charter”. Arbetsgruppen bestod även av Elle och Mikas modellagentur. Under ett och ett halvt år har vi arbetat med policyn och genomfört ett antal workshops och remissarbeten tillsammans med ett 50 tal aktörer i branschen för att kartlägga de problem och möjligheter som fanns. Detta la grunden för gemensamma värderingar och riktlinjer kring kroppsideal, mångfald och arbetsmiljöfrågor. Arbetet har även resulterat i en checklista som togs fram av Back, House of Dagmar, Odd Molly och Filippa K. Tusen tack till er alla som bidragit i processen!

 

Swedish Fashion Ethical Charter lanserades offentligt under torsdagsmorgonen den 23 mars. Det som är unikt i världen är att policyn riktar sig till hela modebranschen och alla de roller och discipliner som utgör industrin; designer, varumärken, modellagenturer, castingagenter, reklamköpare, stylister, marknadsavdelningar, reklambyråer, fotografer, branschorganisationer och media. Vi har alla en roll att spela.

 

Swedish Fashion Ethical Charter har redan ett 50-tal aktörer som har signerat och nu börjar arbetet med att fortsätta samla in underskrifter. Hoppas att ni alla framåt vill skriva på! Skriv då under den bifogade Swedish Fashion Ethical Chartern och skicka det signerade avtalet till emma.ohlson@asfb.se

 

Varje varumärke som deltar och följer de riktlinjer som policyn utgör erhåller en logotyp och listas så att man som konsument kan se hur varumärkena arbetar. Verktyg som checklistor och en utvärderingsinstans ska löpande säkerställa att policyn följs. Vi hoppas även att ni liksom många andra vill dela initiativet i era kanaler, på er hemsida, i sociala media, i butiker och kanske till och med på labels i framtiden.

 

Let´s get to work!

 

/ Emma Ohlson (ASFB) och Elin Frendberg (Swedish Fashion Council)

 

 

Läs The Swedish Fashion Ethical Charter här

 

Vi har skrivit på här